Stata on R ;-) https://github.com/matthieugomez/statar #stata #rstats